John Pål Inderberg

Gitarspel som disputas

Andreas Aase improviserer seg gjennom sitt stipendprogram. Når tida er inne, blir resultatet lagt fram i form av ein konsert – med improviserte tonar.

Skaperkraft i mellomrommet

Jazzmusikere er eksperter i å improvisere. Nå vil politiet og journalister lære av deres ferdigheter.