Instiutt for musikk

Luft og kjærlighet

Det lille, blanke instrumentet ligger godt i hendene til Vegard […]