Instiutt for bygg

Søvnig bak rattet?

En ulv med lysende øyne materialiserer seg i mørket på motorveien. Hva gjør du – kjører i grøfta, eller bråvåkner og skjerper deg?