Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Bedre rygg med armbånd og en app

Gjør du ryggøvelsene riktig? Følger du planen som legen eller fysioterapeuten har satt opp? Ny teknologi hjelper deg med å følge opp rådene og tilpasse tiltakene til dine behov.

Når feil kopi kan gjøre deg syk

Feil i produksjonen av ulike stoffer i kroppen kan gi deg alvorlige sykdommer. Pål Sætrom vil finne ut hvordan produksjonen reguleres.

Legger Nidarosdomen i ruiner

Hvordan påvirker klimaet og forurensning bygningene som er del av kulturarven vår? Det skal en forskergruppe finne ut.

Spiller seg gode på katastrofer

For å bli bedre i å håndtere katastrofer som 22. juli og bussdrapene i Årdal bør både politi, soldater, sykepleiere og leger sitte mer foran en pc og spille.

Forskning på ytterkanten

Mesteparten av eldre arkeologiske spor i kystområdene befinner seg på havets bunn eller er vasket bort. Unntakene finnes blant annet i Norge og Patagonia på hver sin ytterkant av verden.

Forsker på Sheila, spiller med Margaret

Axel Tidemann liker å kombinere musikk og data, og har laget en kunstig intelligent trommeslager. 16. mai spiller han selv sammen med Margaret Berger i semifinalen i Melodi Grand Prix.

Spill for auditoriet

Dataspill er bra i undervisningssammenheng – men gir ikke nødvendigvis bedre karakterer.

Data for evigheita

Korleis kan vi sikre at elektronisk informasjon ikkje forsvinn for oss – og at folk i framtida kan forstå han?

Gemini.no logo

Googler gener

Det menneskelige arvestoff består av nesten 30 000 gener, bygd opp av tre milliarder organiske baser. Skal du finne riktig enhet, trenger du avansert søkeverktøy.

Gemini.no logo

Stifinner i vitenskapens tekstjungel

Dagens forskere står overfor store utfordringer når de skal finne rett informasjon i den store mengden tilgjengelige vitenskaplige tekster.

Enter: World Wide Grid

Tenk deg all datakraft i verden, samlet i ett enormt nettverk. Og alt hentes rett ut av en plugg i veggen. Hvor som helst.