Institutt for bioteknologi

Skall, skall ikke

Kiselalger har et skall som tilsynelatende er en ulempe. Men de har det likevel.

Tokt i torsketarmen

Svarene på torskens helsetilstand og torskeyngelens evne til å overleve ligger gjemt i tarmen. Her ligger også koden til å lykkes med torskeoppdrett.

Algesex gir ny kunnskap

Når algene blir for små til å dele seg, begynner de å ha sex. Gjennom å kontrollere algenes sexliv kan det dyrkes frem ønskede egenskaper for bruk i både mat og medisiner.

Lys framtid med alger

Algeskall er perfekt bygget for å utnytte alt sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller.

Hørsel med rekeskall

Genterapi kan erstatte implantater hos døve. Medisinen fraktes inn i øret med stoff fra skalldyr.

Oppdrettstorsk ulik villtorsk

Norge vil kapre det europeiske markedet for produkter av oppdrettstorsk. Da kreves nye metoder for salting og bearbeiding. Et nytt hjelpemiddel er kjernemagnetisk resonans.

Med bakegjær som kreftpasienter

Ett av menneskets genetiske søskenbarn er bakegjær. Derfor kan gjæren gjøre tjeneste som forsøkskanin i kreftforskning.

Sjimpansens gener – og våre

Genetisk er vi nesten like. De store forskjellene mellom mennesker og sjimpanser skyldes at våre gener har lært seg å danne nettverk.

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.

Gir liv til pensum

Fra hull i pleksiglassrør stirrer vidåpne øyne bebreidende opp på oss. Snart skal øynenes eiere få seg et kuldesjokk!

Gemini.no logo

Fast fisk for marint gelatin

Norge produserer 600 000 tonn fiskeavfall i året. Mye av dette kan bli til fiskegelatin og en ny næring for landet.

Tradisjonsmat

Her ser vi en bit gammelost med lyse celletråder (hyfer) […]