HiP

Designpris til sporty hoftebeskytter

Hoftebeskytteren » HiP» fikk nylig Merket for god design. Nyvinningen er utviklet av forskere og industridesignere i SINTEF i samarbeid med tekstilbedriften Protex i Ålen.