Helseundersøkselsen i Nord-Trøndelag

Inn i skodda

Om lag 70 000 nordmenn er demente, og flere vil det bli. Hva gjør vi med det?

Overdose av tran

Tok du tran i unge år? Då har du kanskje fått svekka beinsubstans.