Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Gemini.no logo

Avslører alvorlig nyresvikt

En kombinasjon av to vanlige medisinske tester avslører hvilke pasienter som er i ferd med å utvikle alvorlig nyresvikt.

Schei-kampen

Alt Berit Schei ønsker seg, er at kvinner skal bli behandlet som kvinner.

Fant risikogener for lungekreft

Gener som øker risikoen for lungekreft uavhengig av røyking, er kartlagt av en internasjonal forskergruppe. Norske forskere og norsk blod er med.

Gemini.no logo

Hjertesykdom og svangerskapsforgiftning

Har du anlegg for hjerte- og karsykdommer, er du også i risikosonen for å få svangerskapsforgiftning. Bør kvinner i risikosonen gis tettere oppfølging under og etter svangerskapet?

Gemini.no logo

Tiner opp 20 år gamle blodprøver

Data fra HUNT blir mer verdifulle ettersom årene går. Nå skal blodprøver som har vært nedfrosset i 20 år gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom diabetes og hjertesykdommer.

Gemini.no logo

Blodig alvor

Steinar Krokstad (48) samler inn helsedata FRA 90 000 trøndere.

«Det fine med slike omfattende helseundersøkelser er at vi kan få tatt livet av en del myter.»

Forskningsdugnad

HUNT 3, verdens største samling av helsedata om en befolkning. For tredje gang møter nå nord-trøndere til folkehelseundersøkelse, og legger grunnlag for økt kunnskap om forebygging og behandling av sykdom.

Gemini.no logo

Studietiden redder ryggen

Har du bare gått ni år på skolen, har du femten ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet på grunn av vond rygg, som hvis du har universitetsutdannelse. Forskerne har ikke funnet forklaringen på hvorfor det er sånn.

Gemini.no logo

Ei sunn sjel i ein passe sunn lekam

Fysisk trening gjer deg mindre deprimert og syter for at du er mindre borte frå arbeidet – også om du elles tilhøyrer dei friske og glade. Men alt med måte!

Gemini.no logo

Tar smertestillende uten å spørre voksne

Barn ned til 11-12 årsalderen tar smertestillende midler uten å spørre voksne til råds. – Det er uheldig, fordi vi vet at overforbruk av smertestillende midler kan føre til kronisk hodepine, sier forsker Grete Dyb

Pubertet avgjør drikkemønster

Jenter som er tidlig fysisk utviklet, drikker og røyker mer enn jevnaldrende, og forskjellene vedvarer mot slutten av tenårene. Hos gutter utjevnes ulikhetene over tid.

Arvelig svangerskapsforgiftning?

Blodprøver fra kvinner i Nord-Trøndelag skal undersøkes for å finne en mulig sammenheng mellom svangerskapsforgiftning og arvemateriale.

Bygger ny biobank

En av Norges største og mest moderne biobanker vil stå ferdig til å ta i mot blodprøver fra deltakere i den tredje store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Biobanken får nasjonale oppgaver i forbindelse med forskningsprosjektet Biohealth Norway.

Gemini.no logo

Eldre er mest deprimerte

– Helsepersonell overser tegn på depresjon hos eldre, mener psykiater Eystein Stordal. Han har påvist at risikoen for depresjon bare øker med alderen, og er høyest for de eldste. Tidligere har man antatt at eldre er mindre deprimerte enn yngre.