Ghana

Lager drikkevann fra takrenna

Klimaendringene vil føre til vann-mangel i store deler av Afrika. Men det finnes håp – på afrikanske hustak.

Oljefyrt håp

Norge hjelper Afrikas yngste oljenasjon med velstandsresepten. Men læringen går begge veier.