geometri

Føl formene

Geometrien brukast til å beskrive flater og rom. Men han kan òg gi blinde barn betre forståing av fysiske omgivnader.