Fusjoner i helsevesenet

To grønnkledde leger med hetter og munnbinn studerer et bildeopptak av hjernen til en pasient, opptaket vises på en dataskjerm foran dem.

Helsefusjon endret ikke pasienthverdagen

Politikernes ambisiøse mål for Helse Sør/Øst-fusjonen ble i liten grad innfridd. Også i andre land er pasientbehandlingen upåvirket av store, sentralt styrte omstillingsprosesser.