Eystein Stordal

Inn i skodda

Om lag 70 000 nordmenn er demente, og flere vil det bli. Hva gjør vi med det?

Gemini.no logo

Eldre er mest deprimerte

– Helsepersonell overser tegn på depresjon hos eldre, mener psykiater Eystein Stordal. Han har påvist at risikoen for depresjon bare øker med alderen, og er høyest for de eldste. Tidligere har man antatt at eldre er mindre deprimerte enn yngre.