Datalagringsdirektivet

Storebror ser deg!

Er det greit å gi fra seg noe anonymitet – i bytte med forbedret sikkerhet?