Barentswatch

Fiskerne har fått egen miljøapp

En ny app gjør det enkelt for fiskerne å rapportere om fiskeredskapene de bruker eller mister. Det er godt nytt for både fisk, fiskere og miljøet.

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?