Anno

Kongens menn

Hvordan har vi forsvart Norge de siste 1000 årene?