KORTNYTT
Målet med Sunrise er å definere rammene for storskala energiprosjekter som kan søke støtte fra EUs kommende rammeprogram Horizon Europe. Illfoto: Shutterstock

Nå formes Europas energiforskning

  • Publisert 18.02.19

NTNU skal være med på å sette standarden for kommende store energiprosjekter i Europa.

Sunrise (Solar energy for a circular economy) er et prosjekt innen Horisont 2020. Prosjektet får 1 million euro over ett år, med oppstart våren 2019.

Målet er å definere rammene for storskala energiprosjekter som kan søke støtte fra EUs kommende rammeprogram Horizon Europe.

NTNU et nasjonalt kontaktpunkt for å koordinere aktiviteten til forskningsgrupper og industripartnere i Sunrise.

– Dette er en unik mulighet for norske universiteter og norsk industri til å delta i utformingen av Europas kommende satsing på energiforskning, sier Henrik Koch ved Institutt for kjemi, NTNU.

Sunrise har til sammen seks prosjekter. De andre områdene er fra disse områdene:

  • Information and communication technology (ICT) and Connected Society
  • Health and Life Sciences;
  • Energy, Environment and Climate Change

SUNRISE koordineres fra Leiden University i Nederland, og samler 20 partnere fra 13 europeiske land.

Mer informasjon om SUNRISE