Med slogan
Slogan plasseres alltid under for logo.

gemini_no_neg_slogan

Positiv
Til bruk på hvit bakgrunn.

gemini_no_svart

Positiv med slogan
Til bruk på hvit bakgrunn.

gemini_no_svart_slogan

Eksempler på logo i bruk
Logo kan kun brukes i hvit og sort, på hvit, sort eller en profilfarge som bakgrunn, så lenge det er høy nok kontrast (minimum 4.5).

gemini-logo-eksempler

Mørkeblå
RGB: 45/41/78
HEX: #2D294E

Rød
RGB: 216/37/62
HEX: #D8253E

Gul
RGB: 255/159/28
HEX: #FF9F1C

Mint
RGB: 21/154/139
HEX: #159A8B

Grønn
RGB: 197/217/109
HEX: #C5D96D

Blå
RGB: 91/192/235
HEX: #5BC0EB

Oransje
RGB: 240/96/53
HEX: #F06035

Regular:
abcdefghijklmno
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

Bold:
abcdefghijklmno
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

ExtraBold:
abcdefghijklmno
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

Condensed ExtraBold:
abcdefghijklmno
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

Med slogan
Slogan plasseres alltid under for logo.

norwegian_scitech_news_slogan_neg

Positiv
Til bruk på hvit bakgrunn.

norwegian_scitech_news_svart

Positiv med slogan
Til bruk på hvit bakgrunn.

norwegian_scitech_news_slogan_svart