Arkiv

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Havets grøde

Den kornete, nesten gjennomsiktige massen er næringsrik sjømat god som noen. Kanskje kan planktonet raudåte løse oppdrettsnæringas store utfordring?

Miljøhjelp til Vietnam

Farlig avfall ender i folks drikkevann i Vietnams hovedstad. Nå er en nordmann satt på saken.

Å beholde gode hoder

For Norge er det kritisk at våre utdanningsinstitusjoner er internasjonalt […]

Gemini.no logo

Etterklang

I denne spalten bringer vi noen kommentarer, rettelser og oppfølginger […]

Gemini.no logo

Georadar ser gjennom jorda

Forskere ved NTNU har utviklet en radar som ser gjennom jorda og lager tredimensjonale bilder av gjenstander og strukturer under bakken.

Gemini.no logo

Positive tanker hjelper mot smerter

Å styre tankene inn på bølgeskvulp, blomster og solskinn hjelper pasienter med fibromyalgi mer enn medisiner, viser et forsøk gjort ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Gemini.no logo

Nytt verktøy for korstemmer og legetimer

Mange forskere bruker video og lydopptak i sitt forskningsarbeid. Mye tid går med til å høre og se igjennom materialet for å analysere ulike fenomener, men nå kommer et verktøy som kan hjelpe dem.

Gemini.no logo

Doktor i djevelskap

Er djevelen, Saddam Hussein og muslimske terrorister tre sider av samme sak?

Magesyre beskytter mot kugalskap

Normal magesaft gir en viss beskyttelse mot prionsykdommer som kugalskap og skrapesyke. Nedsatt syrenivå betyr også nedsatt motstandsevne mot smitten.

Ferdigmalt på to sekunder

Når millioner av miniatyrfigurer skal dekoreres med en nøyaktighet på 0,1 mm, holder det ikke med netthendte kinesere.

Hyssssjjjjj…

På oppdrag for Statens Forurensingstilsyn (SFT) registrerer nå SINTEF-forskere 15 […]

Gemini.no logo

Forlenget levetid for Statfjord-feltet

Dersom Statoil tar opp gassen fra Statfjord-feltet, kan plattformene på feltet synke med inntil halvannen meter. Derfor tester man nå ut hvor store bølger plattformene tåler.

Gemini.no logo

Siler flystøy

Å måle en bestemt type støy er ikke enkelt. Det sniker seg inn både hundebjeff og traktordur.

Gemini.no logo

Fleksible kontorbygg

Det bør bli lettere å foreta forandringer i et bygg når nye behov melder seg.

Klikk på ein krig

Snart kan du klikke deg inn i dei historiske konfliktane som har funne stad dei siste femti åra.

Gemini.no logo

Trafikklys via PC-nett

I sentrum i Oslo og Trondheim påvirker bilistene lyssignalet i stadig flere trafikkryss.

Gemini.no logo

Laks med eget islager

Gladnyhet til norsk fiskeeksport: Å fryse vannet som finnes i fisken gir enklere transport og lengre holdbarhet.

Gemini.no logo

Livslang læring

BedriftsUniversitetet, som ble lansert 14. mai i år, satser på […]