Teknologi

Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Monster forut!

«Ut av ingenting kom den … en bølge dobbelt så høy som de andre. Skipet gikk ned som i et fritt fall.»

Lysende framtid

De samme typer reflekser som du ser i en CD-plate, kan plukke ut returplast på et samlebånd og utnyttes til framtidas alkotest.

Stjerner i sikte

De jobber med en av ESAs utfordringer: Å få lyset fra seks teleskoper inn på en optisk fiber på bare 1/50 mm. Målet er å finne liv i verdensrommet.

Havets siste cowboyer

Mens sikkerheten på Statoils plattformer fikk toppkarakter, var det Vill Vest om bord på båtene i oljeselskapets tjeneste.

Gemini.no logo

Fiber i plast

I arbeidet med å lage en plast som har større styrke, er «grønn» og nedbrytbar, blander nå forskere naturlige fibrer inn i ulike plastmaterialer.

Når fast grunn blir suppe

Kvikkleire er som et korthus, med vann fanget mellom kortene. Det blir et farlig søl når huset klapper sammen.

Look who’s talking now

I framtida snakkar vi med maskinene. Men vil vi at samtalen skal gå på norsk og ikkje på engelsk, må eit nasjonalt løft til: Den norske språkbanken.