Materialer


Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Nano for liten NANO FOR STOR

Superlette produkter – sterkere enn stål. Kreft som kan oppdages når celledelingen starter. Raskere og mindredatamaskiner. NTNU tar spranget inn i nanoverdenen.

Gemini.no logo

Skulptur som forandrer seg

Robotteknikk og ingeniørvitenskap skaper nye muligheter for bevegelig kunst. Du og omgivelsene avgjør hvordan den ferdige skulpturen til enhver tid skal se ut.

Smarte stolper

Framtidens lyktestolper og trafikkskilt gir etter når de blir påkjørt.

Prosessindustrien er blitt flinkere

Trass i økt produksjon i perioden 1990 til 2001, har norsk prosess-industri klart å minske utslippet av drivhusgasser med 11 prosent.

Lader med luft

Denne brenselcella går på verdens reneste gassblanding – LUFT!

Gemini.no logo

Urban fremtid i tre

Er det mulig å bygge store boligblokker, jernbanebroer, parkeringshus og konsertsaler i tre? Kan vanlig norsk furu være like varig som betong og stål? Hva med brannfaren?

Ukjent miljøaktør

Fenomenet har allerede gitt oss en renere verden, og genererer hver dag enorme inntekter. Men hva i all verden er katalyse?