Samfunnssikkerhet


Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

TEMA: DNA-register

Nye teknikker gjør at menneskets arvestoff kan lagres og gjøres tilgjengelig for forskere og politi. To offentlige utvalg har utredet mulighetene for å gjøre det enklere å ta slike DNA-banker i bruk.

Kommentaren: Øker rettsikkerheten for individ og samfunn

Langt flere saker kan bli oppklart om politiet får utvidet adgang til å registrere personer i DNA-registeret. Når flere gjerningsmenn blir tatt, kan også tilliten til rettsamfunnet og tryggheten til enkeltindividet øke, skriver politimester i Trondheim, Per Marum.

Frihetens forpost

Tenk deg et liv bak murene – uten framtidshåp. Ville du takket ja til en opptur? Nesten tre av fire innsatte bruker dop. Men sirkelen kan brytes.

Gemini.no logo

Både sikkert og uvisst

Aldri har vi hatt det så trygt som nå. Samtidig gripes vi daglig av angst, og det slett ikke uten grunn.

Gemini.no logo

Kommentaren: Utfordringer på samfunnssikkerhetsområdet

Beredskapen vi bygger opp, må være kunnskapsbasert med basis i forskning innen risiko- og sårbarhetsforhold. For å sikre dette ønsker vi gode samarbeidsrelasjoner med de etablerte forskningsmiljøene, skriver direktør Jon Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Gemini.no logo

Hvem har skylda?

Dommene etter alvorlige transportulykker de siste 30 årene viser store variasjoner. Sikkerhetsforskerne er opptatt av bakenforliggende årsaker. Rettsvesenet har fokus på føreren.

Gemini.no logo

Forskning vs. personvern

Helsetilsynet vil samle sensitive helsedata om deg og meg på ett sted, og samtidig knytte opplysningene til identiteten vår. Forskerne jubler. Datatilsynet roper varsku.

Gemini.no logo

Etterlyser beredskap

Stadig sterkere stormer i Nordsjøen øker muligheten for alvorlige bølgeulykker langs kysten vår. Forskere etterlyser en beredskap.

Gemini.no logo

Ulik risikoatferd?

Trass i enklere teknologi og mer manuelt arbeid, er det færre ulykker på borerigger i Sørøst-Asia enn i Nordsjøen. Hvorfor?

Den nye fienden

De slår ekstremt hurtig til. De kan ikke forutses. Angrepene er sammensatte og sprer seg med lynets hastighet. Utspekulerte crackere er vår nye fiende.

Gemini.no logo

Flesket funker

Det er ikke attraktivt å være feit. Heller ikke for organisasjoner. Derfor slanker de seg. Med hva om fettet har en funksjon?

Gemini.no logo

Oslo mest overvåket

Hovedgatene i Oslo er blant de mest overvåkede i hele Europa. Men de som skal følge med på kameraene i Tigerstaden er ikke alltid like våkne.