Samfunnssikkerhet


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Storebror ser deg!

Er det greit å gi fra seg noe anonymitet – i bytte med forbedret sikkerhet?

Flammer som redder liv

Rekordstore brannforsøk og metervis av likninger skal gjøre oljeplattformene sikrere.

Kampen om frekvensene

Når de analoge tv-kanalene i bakkenettet erstattes av digitale, blir attraktive radiofrekvenser ledige. Hvem slår kloa i dem? Maritim sektor har sterke kort på handa.

Brannalarm før eldrebølgen

Forskere ringer med varselklokka: Uten nytenkning på brannsikringsfronten vil stadig flere eldre dø i boligbranner.

Gemini.no logo

– Legg deg ikkje ut med politiet

– Då eg orienterte politiets tolkar i Oslo om kor viktig det er å vere upartisk, svarte somme at ‘du legg deg ikkje ut med politiet, då forsvinn du frå oppdragslistene deira’.

På 1890-tallet begynte man å fotografere fanger med et speil over skulderen som på finurlig vis framviser ansiktet forfra og i profil på én gang.

Bildet av en forbryter

Vi kjenner motivet: Ett ansikt sett fra to vinkler. Vi skjønner automatisk at det dreier seg om en kriminell. Men vårt bilde av forbryterne har ikke alltid vært slik.

Gemini.no logo

Spis med livet som innsats

Lever vi av maten – eller dør vi av den? Når mediene omtaler mat, får vi helst inntrykk av det siste.