Krig og konflikter


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Med tvang ble landet bygget

NYTT PROSJEKT: Tvangsarbeidets politiske økonomi: Organization Todt i Norge under andre verdenskrig.

USA bevæpner flest diktaturer

Kina beskyldes for å støtte totalitære regimer i Afrika. Men demokratiets store forkjemper, USA,
bevæpner langt flere afrikanske diktaturer enn Kina gjør.

KORTNYTT

Fluor og psykose

Psykotiske forstyrrelser forekommer usedvanlig ofte blant østafrikanske immigranter i Norge. […]

Kapitalisme skaper fred

En åpen økonomi og et fritt marked forebygger væpnede konflikter, fastslår professor Indra de Soysa, og spissformulerer: – Kapitalisme skaper fred.

Vigrid = al-Qaida?

Hvem er venn og fiende i Osama bin Ladens verdensbilde, og hva har dette til felles med den høyreekstreme organisasjonen Vigrid?

Skal redde afghanske kulturminner

Kulturminner havner ofte i skuddlinjen ved krig. Gjennom fotoutstillinger skal forskere fra Trondheim bidra til nasjonsbygging i Afghanistan. Bildene skal også vises i Norge.

Er miljøarbeid fredsskapende?

Klimaforkjemperen Al Gore mottar Nobels fredspris den 10. desember. Ny norsk forskning tyder på at det ikke er en sammenheng mellom miljøkrise og væpnet konflikt.

Tema: Hellig krig!

Islamistene har erklært Vesten krig. Hvem er de – og hva betyr de for oss?

Gemini.no logo

Kommentar: Reiulf Steen «Krigen ingen vil overleve»

Vi må kreve at atomvåpnene blir brakt tilbake til den politiske dagsordenen. Vi kan ikke lenger finne oss i at menneskehetens fortsatte eksistens blir en brikke i et maktspill der løgnen, som i Vietnam og Irak, ofte spiller en viktigere rolle enn sannheten, skriver Reiulf Steen, tidligere politiker og diplomat.

Gemini.no logo

Vikingkonge på skole i utlandet

Harald Hardråde fullførte samlinga av Norge og gjorde landet til en internasjonal maktfaktor. Men hvor lærte kongen å råde så hardt?

Gemini.no logo

Avslører militær kamuflasje

Spesialkamera «ser» både ørsmå rustgroper, kamuflerte tanks og soldatar som prøver å gå i eitt med terrenget.