Språk og språkteknologi


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Flukt sikra brev til Kongen

I den dramatiske flukta frå Noreg tok Olav Engelbrektsson med seg arkiv-kister med dokument. Dette sikra kongelege brev. Elles har det meste som vart skrive i Noreg i mellomalderen forsvunne.

Treningsstudio for språkopplæring

Er du utlending og skal lære norsk? Eit nytt program for språktrening tek omsyn til kva for morsmål du har – og kva for dialektområde du skal bu i.

Gemini.no logo

Terroristens scene

«All the world’s a stage», skrev William Shakespeare. 400 år senere er scenelyset og verdens oppmerksomhet rettet mot en norsk massemorder. Hva kan vi vente oss av hans framføring?

Når politiet spør

Ideologien for politiavhør i Norge er at avhørte skal styre sin egen forklaring. Men i hvor stor grad etterleves dette i praksis?

En babelsk forvirring

Helt siden tidenes morgen har menneskene strevd med å forstå hverandres språk. Nå er det datamaskiner som jobber med saken.

NYTT LIV TIL TRUA SPRÅK

Berre nokre hundre menneske snakkar i dag sørsamisk. Språket burde difor ligge på sotteseng. Men det nektar å døy.

Gemini.no logo

– Legg deg ikkje ut med politiet

– Då eg orienterte politiets tolkar i Oslo om kor viktig det er å vere upartisk, svarte somme at ‘du legg deg ikkje ut med politiet, då forsvinn du frå oppdragslistene deira’.

Sofie og froskane

Ho er berre seks månader gammal. Likevel kan vesle Sofie tolke mønster for bevegelse, og ha forventningar om kva som skal skje.

Døv – derfor rettsløs

Fritz Moens drapstilståelse viste seg i ettertid å være en misforståelse. Likevel avviser rettsvesenet at språkproblemer var en medvirkende årsak til justismordet. – Personer som ikke snakker norsk, mangler rettsvern, mener NTNU-forsker.

Oftest oversett

– Oversatte bøker burde egentlig fått to anmeldelser: én om forfatteren, og én om oversetteren.

Skriver muntlige språk

Lingvister får muntlige språk i Ghana ned på papiret og inn på data. Dette hjelper kvinner til å skaffe seg et levebrød.

Gemini.no logo

Hva skjer når innvandrere snakker norsk?

Alle vet at innvandrere ofte snakker norsk med en tydelig aksent. Men har du tenkt over hvordan de snakker og hvorfor det er slik? Språkforskere ved NTNU prøver å finne svaret.

Gemini.no logo

Då nynorsken kom til Cluj

Her heime er sidemålet under hardt press. I Transilvania har rumenske norskstudentar stor tru på nynorsken.