Litteratur


Laste ikon
LASTER INNHOLD
KORTNYTT

Gratis Ibsen

Norske kultur- og utdanningsinstitusjoner, deriblant NTNU, deltar i et prosjekt […]

Gemini.no logo

Men er det litteratur?

Det handlar om vår eksistens. Om kva som er og ikkje er. Det dreier seg om kva vi trur på, håper på, om våre ideal. Det er science fiction.

Griseprat i tusen år

Å, så artig det er å bruke forbudte ord! Det syntes forfedrene våre også.

Ei anna sanning om Edda

Håvamål, Voluspå og Skirnismål. Sunt bondevett og heidenske myter. Skrivne av fleire og samla av ein. Det har vore sanninga om Den eldre Edda. Mai Berg har funne ei anna sanning.

Gemini.no logo

Populærvitenskap i klartekst

En ny populærvitenskapelig bokserie under samletittelen «128 sider om» skal formidle NTNU-forskning i klartekst. Utgivere er Kenneth Stoltz fra Innovasjonssenteret og Tapir Akademisk Forlag.

Gemini.no logo

Victor Hugo skreiv fantasylitteratur frå Trondheim

I eit av Victor Hugos ungdomsarbeid er handlinga lagd til Trondheim og Trøndelag. Det er ein roman skriven før Hugo var 20 år gammal, og utgjeven i 1823 med den gåtefulle tittelen Han d’Islande.