Sykdommer og lidelser


Laste ikon
LASTER INNHOLD
KORTNYTT

Astma i fjøset

Norske husdyrbønder eksponeres daglig for en rekke farlige giftstoffer. Fjøslufta […]

Lys i mørket

Alzheimers tek deg inn i eit djupt mørke. Men eit laserlys og eit detektivmolekyl vil hjelpe deg å finne vegen ut.

Tema: Nøkkelen til arbeidslivet?

Arbeidsmarkedet skriker etter flere hender. Men stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Myndighetene har satt i gang tre program for å få disse tilbake i jobb. Er det realistisk, spør forskere.

Gemini.no logo

Bedre kur mot kjempevekst

Husker du James Bonds erkefiende – den skumle kjempen Jaws med tenner av stål? Skuespilleren som spilte Jaws, Richard Kiel, er 2,17 meter høy og har diagnosen akromegali.

Gemini.no logo

Får astma i fjøset

Norske husdyrbønder eksponeres daglig for en rekke farlige giftstoffer. Noen blir direkte sjuke av fjøslufta.

Slit vekk metabolsk syndrom

Intervalltrening og høy puls to-tre ganger i uka er mer effektivt enn vektreduksjon og moderat trening hver dag, mener forskere.

Mødre mindre spiseforstyrret

Å føde barn reduserer spiseproblemer, viser ny studie. Mindre alkoholbruk og impulsivitet ser ut til å spille en heldig rolle.

Fant risikogener for lungekreft

Gener som øker risikoen for lungekreft uavhengig av røyking, er kartlagt av en internasjonal forskergruppe. Norske forskere og norsk blod er med.

Lengre liv med Supermann-sykkel

Eit treningsapparat førebyggjer alvorlege livsstilssjukdomar hos lamme pasientar i Trondheim. Det vart først utvikla for den amerikanske skodespelaren Christopher Reeve.

Gemini.no logo

Vold avler sykdommer

Jo flere voldsepisoder kvinner blir utsatt for, jo flere fysiske sykdommer får de senere. Det skjer uten at sykdommene har noen åpenbar medisinsk sammenheng med voldsepisodene.

Gemini.no logo

Hjertesykdom og svangerskapsforgiftning

Har du anlegg for hjerte- og karsykdommer, er du også i risikosonen for å få svangerskapsforgiftning. Bør kvinner i risikosonen gis tettere oppfølging under og etter svangerskapet?

Overdose av tran

Tok du tran i unge år? Då har du kanskje fått svekka beinsubstans.

Gemini.no logo
KORTNYTT

Farlig fyll

Ungdomsfylla kan få farlige konsekvenser. Blant medlemmer av Anonyme Alkoholikere […]

Gemini.no logo

El-ovner kan gi astma

Det kan være sammenheng mellom astma og bruk av panel- og vifteovner. Bør ovnene forbys?

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.

Gemini.no logo

Oftere hjertestans i kaldt vær

Opplever du hjertestans, vil det antakelig finne sted etter en lengre kuldeperiode, på en dag med minst 10 minusgrader. Dessuten har det falt snø, og det er tidlig ettermiddag.