Energi og miljø

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Bygger likt uansett klima

Byggebransjen har ikke innstilt seg på klimaendringer, men leverer i stor grad likt utformede hus over hele landet.

Trøste og bære

«Det er idioti å bruke matvarer som drivstoff. Matvareproduksjon forbruker dessuten mye fossil energi.»

TEMA: SOL-soldatene

De har hjelm med visir og tilhører Norges nye miljøhær. Nå skal tungindustrien skaffe verden sårt tiltrengte solcellematerialer.

Gemini.no logo

Norsk idé sparer miljø i Japan

Ideen kommer fra Trondheim, men det måtte japansk industri til for å få den revolusjonerende varmtvannsberederen ut på markedet.

Er miljøarbeid fredsskapende?

Klimaforkjemperen Al Gore mottar Nobels fredspris den 10. desember. Ny norsk forskning tyder på at det ikke er en sammenheng mellom miljøkrise og væpnet konflikt.

Kommentar: Selvpålagt avmakt

Kanskje er tiden moden for en diskret Churchill? Menneskets beste egenskap er evnen til å mobilisere. Men da må berettiget angst og virkelige løsninger nevnes i samme åndedrett, skriver Steinar Lem, talsperson for organisasjonen Framtiden i våre hender.

Grønt løft på grått hav

Shippingbransjen er en miljøsinke. Men norske forskere har resultater som kan gi rederne bedre samvittighet.

Trygt plassert på havets bunn

Vi ser hva som stikker opp av sjøen – digre tårn med sytti meter lange rotorblader. Men hvordan ser det ut under vannet?

Gemini.no logo

Piperenseren

«Om Co2-håndtering skal fortsette å koste like mye som det vil gjøre på Kårsta og Mongstad, blir det få renseanlegg i verden.»