Energi og miljø

Laste ikon
LASTER INNHOLD
KORTNYTT

Nesten-ulykker rapporteres ikke

En undersøkelse om pålitelig IKT i energisektoren har avslørt over 50 hendelser som kunne ha medført tap av liv, fordi kommunikasjonsteknologien sviktet.

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Driller-thriller

Å bore en oljebrønn er ikke hva det var. Det krever sine verktøy, en pilots fingerferdighet – og bøttevis med erfaring.

Ismåke i knipe

Miljøgifter har gitt tynnere eggeskall hos den sjeldne ismåken. Det kan redusere bestanden dramatisk.

Byers ville vekst

Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

Asfalt for tøffare tider

Det er ikkje lett å leggje asfalt som står seg mot eit norsk klima. Og vanskelegare kjem det til å bli.