Elkraft


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Norge må våge å satse på industri

Med unntak for olje og gass er Norge nesten industrielt brakk. Det må tenkes nytt om forskning for samfunnet. Noen må våge å satse på industri.

Vindkraft i flytsonen

Japanske myndigheter tar et krafttak for å skape ny industri av flytende vindturbiner. I Norge har vi allerede teknologien som skal til. Så hvorfor satser vi ikke på det samme her hjemme? spør forskere.

Elektrisk transport i medvind

Forskere vil fjerne det største problemet for elbilmarkedet: Angsten for ikke å nå fram til neste ladestasjon.

Vannkraftverk på havbunnen

Norske forskere skal bidra til å realisere ideen om et vannkraftverk på havets bunn. Energien skal hentes fra trykket som finnes i dypet.

Gemini.no logo

Elbil gir god samvittighet

Elbiler gir mindre lokal forurensing enn konvensjonelle biler, men de gir også mer trafikk i trange bygater. Likevel føler elbileierne seg miljøvennlige.

Gemini.no logo
KORTNYTT

Fjerner kabelfloker

Styringssystemer på skip, i fabrikker, eller på plattformer krever i dag dyre installasjoner og flere kilometer med kabling.

Gemini.no logo
KORTNYTT

Bedre el-biler

Det kinesiske prestisjeuniversitetet Shanghai Jiao Tong University og NTNU skal […]