Hoggorm 3 Foto NTB

Sikksakkmønsteret er dessverre ikke et helt sikkert kjennetegn på hoggorm. Foto: NTB

Hoggorm. Bildet viser tydelig sikksakkmønsteret.

Sikksakkmønsteret er dessverre ikke et helt sikkert kjennetegn på hoggorm. Foto: NTB