Hoggorm 2 Foto Nina Tveter NTNU

På mørke eksemplarer av hoggorm er det vanskelig å se sikksakkmønsteret. Foto: Nina Tveter, NTNU