Pyramiden med sølvbunketuer Foto Kristine Bakke Westergaard NTNU

Fra Pyramiden på Svalbard. Tuene i forgrunnen er den fremmede arten sølvbunke. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU

Arter. Bildet viser hvordan sølvbunke har spredd seg i Pyramiden på Svalbard.

Fra Pyramiden på Svalbard. Tuene i forgrunnen er den fremmede arten sølvbunke. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU