Barentsburg gamle gårdsbygninger grønn skråning Foto Kristine Bakke Westergaard NTNU

Barentsburg. Her har det tidligere vært husdyrhold, og mye avfall fra driften har blitt dumpet i skråningen. Dette har ført til næringsrikt jordsmonn, og mange fremmede planter stortrives her. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU

Arter. Bildet viser gamle gårdsbygninger i Barentsburg.

Barentsburg. Her har det tidligere vært husdyrhold, og mye avfall fra driften har blitt dumpet i skråningen. Dette har ført til næringsrikt jordsmonn, og mange fremmede planter stortrives her. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU