Alkhornet fuglefjell Foto Kristine Bakke Westergaard NTNU

Alkhornet fuglefjell. Under fuglefjellene er det naturlig næringsrik jord, og forskere overvåker om fremmede planter har spredt seg hit. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU

Arter. Bildet viser fjellet Alkhornet med et menneske i forgrunnen.

Alkhornet fuglefjell. Under fuglefjellene er det naturlig næringsrik jord, og forskere overvåker om fremmede planter har spredt seg hit. Foto: Kristine Bakke Westergaard, NTNU