Signe Kjelstrup Foto NTNU

Signe Kjelstrup. Foto: NTNU

Spillvarme. Bildet viser professor emerita Signe Kjelstrup.

Signe Kjelstrup. Foto: NTNU