Pref Kim Roger Kristiansen Foto Aleksander Stokke Båtnes NTNU (2) – Copy

Kim Kristiansen har nettopp tatt doktorgraden på en teknologi som kan ta vare på noe av spillvarmen som i dag rett og slett sløses vekk. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU

Spillvarme. Bildet viser Kim Kristiansen i laboratoriet.

Kim Kristiansen har nettopp tatt doktorgraden på en teknologi som kan ta vare på noe av spillvarmen som i dag rett og slett sløses vekk. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU