Kim Roger Kristiansen

Kim Roger Kristiansen på lab i Realfagbygget på Gløshaugen. Her har han gjort forsøk og samlet data til doktorgraden hvor han forsket på teknologi som kan gjenvinne energien i spillvarme, og samtidig rense vann. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU

Bildet viser Kim Kristiansen i laboratoriet.

Kim Roger Kristiansen på lab i Realfagbygget på Gløshaugen. Her har han gjort forsøk og samlet data til doktorgraden hvor han forsket på teknologi som kan gjenvinne energien i spillvarme, og samtidig rense vann. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU