Olaug Elisabeth Torheim Bergum og kollega Amanda Holstad Singleton Foto Lilja Thorfinnsdottir crop

Forsker på antiobiotikaresistens: Olaug Elisabeth Torheim Bergum og kollega Amanda Holstad Singleton har studert hvordan E.coli-bakterier reagerer når de blir utsatt for antibiotikumet Ciprofloxacin. Foto: Lilja Brekke Thorfinnsdottir

Antibiotika. Bildet viser Olaug Elisabeth Torheim Bergum og kollega Amanda Holstad Singleton.

Forsker på antiobiotikaresistens: Olaug Elisabeth Torheim Bergum og kollega Amanda Holstad Singleton har studert hvordan E.coli-bakterier reagerer når de blir utsatt for antibiotikumet Ciprofloxacin. Foto: Lilja Brekke Thorfinnsdottir