Maskinen Foto Amanda Holsten Singleton

Bakteriene ble dyrket i en egen bioreaktor. I en slik reaktor har forskerne hundre prosent kontroll på vekstforholdene. Da får de resultater som er lettere å reprodusere. Foto: Amanda Holstad Singleton