E coli Foto Olaug Elisabeth Torheim Bergum og Amanda Holstad Singleton

Endrer form: Når bakterier blir påført skader av antibiotika, slår de på SOS-responsen. I stedet for å vokse, jobber bakteriene med å fikse skadene og endre seg slik at de kan tåle antibiotika bedre. Mens dette skjer, endrer de form og blir tynne og langstrakte. Foto: Olaug Elisabeth Torheim Bergum og Amanda Holstad Singleton

Antibiotika. Bildet viser E. coli.

Endrer form: Når bakterier blir påført skader av antibiotika, slår de på SOS-responsen. I stedet for å vokse, jobber bakteriene med å fikse skadene og endre seg slik at de kan tåle antibiotika bedre. Mens dette skjer, endrer de form og blir tynne og langstrakte. Foto: Olaug Elisabeth Torheim Bergum og Amanda Holstad Singleton