A,Doctor,Or,Surgeon,In,A,Light,Blue,Protective,Gown

Leger som studerer en tykktarm på PC-skjerm. Nye modeller av tykktarmen kan avsløre sykdommer raskere

Foto: Shutterstock