Luftfart utslipp

Her er et eksempel på hvordan den nye modellen AviTeam kan fylle inn viktige hull i kunnskapene våre. Kartet øverst viser utslippene som ble rapportert inn til FN i 2019. Kartet under viser de internasjonale utslippene fra 197 land, inkludert de som landene ikke selv rapporterte inn, basert på AviTeam-modellen. Grafen på bunnen viser de 30 landene som forurenser mest totalt gjennom luftfarten.  Illustrasjon: Klenner et al. 2024.