Helene Muri Foto Titt Melhuus

Helene Muri, seniorforsker ved Program for industriell økologi. Foto: Titt Melhuus

Luftfart. Bildet viser Helene Muri.

Helene Muri, seniorforsker ved Program for industriell økologi. Foto: Titt Melhuus