Førsteårsstudenter Foto NTNU

Førsteårsstudenter ved Bachelor i produktdesign og teknologi ved NTNU i Gjøvik. De får nye og nyttige ideer ved å bruke kunstig intelligens. Men de ser også farene ved slike hjelpemidler. Foto: Morten Sagstuen, NTNU

KI. Bildet viser studenter i arbeid rundt et bord.

Førsteårsstudenter ved Bachelor i produktdesign og teknologi ved NTNU i Gjøvik. De får nye og nyttige ideer ved å bruke kunstig intelligens. Men de ser også farene ved slike hjelpemidler. Foto: Morten Sagstuen, NTNU