Vanndråper Foto Colourbox

De beste beskrivelsene av vanngjennomstrømming er fra 1930-tallet. De er ren gjetning. Foto: Colourbox

ERC. Bildet viser vanndråper.

De beste beskrivelsene av vanngjennomstrømming er fra 1930-tallet. De er ren gjetning. Foto: Colourbox