Wattne og Volden Foto Mads Wang-Svendsen (2)

Ole Edward Wattne og Frode Strand Volden har undersøkt det som skjer når folk går seg vill. Foto: Mads Wand-Svendsen, NTNU

Vill. Bildet viser Ole Edward Wattne og Frode Strand Volden i skogen.

Ole Edward Wattne og Frode Strand Volden har undersøkt det som skjer når folk går seg vill. Foto: Mads Wand-Svendsen, NTNU