Ekofisk Foto ConocoPhillips

Ekofisk-komplekset i Nordsjøen rundt 320 kilometer sørvest for Stavanger. Dette feltet ble oppdaget av Phillips Petroleum Company i 1969, og betydde starten på det norske oljeeventyret. Produksjonen har pågått siden 1971. Foto: ConocoPhillips

Vismut. Bildet viser Ekofisk..

Ekofisk-komplekset i Nordsjøen rundt 320 kilometer sørvest for Stavanger. Dette feltet ble oppdaget av Phillips Petroleum Company i 1969, og betydde starten på det norske oljeeventyret. Produksjonen har pågått siden 1971. Foto: ConocoPhillips