slide1-e1715609716445

Denne grafikken viser de ulike typene tilbakemeldinger som brukere kan få fra AI-verktøyet som Pasdeloup og kollegene hans har utviklet. Kilde: Eur Heart J – Imaging Methods Practice, bind 1, utgave 2, september 2023, qyad040, https://doi.org/10.1093/ehjimp/qyad040. Copyright av forfatterne 2023. CC-BY-4.0