correct_echocardiography_nb

Slik ser skjermen ut når ultralydoperatøren har sonden i riktig posisjon. Foto: Nancy Bazilchuk/NTNU