Ensomhet Foto Colourbox

Folk med psykiske vansker er oftere ensomme. Men ensomheten kan også forsterke de psykiske vanskene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ensomhet. Bildet viser ei jente som står alene på en balkong.

Folk med psykiske vansker er oftere ensomme. Men ensomheten kan også forsterke de psykiske vanskene. Illustrasjonsfoto: Colourbox